دوره های حضوری گالری هنری عسل

۰۹ بهمن
access_time ۹:۰۰ ق.ظ - ۱۰:۰۰ ق.ظ location_on تهران، زعفرانیه، خیابان امیری ثوری، پلاک31، زنگ دوم، طبقه اول

آموزش آبستره(رزین آرت)

۰۱ بهمن
access_time ۱۲:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ق.ظ location_on تهران، زعفرانیه، خیابان امیری ثوری، پلاک31، زنگ دوم، طبقه اول

آموزش پتینه دیوار

۰۱ بهمن
access_time ۱۲:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ق.ظ location_on تهران، زعفرانیه، خیابان امیری ثوری، پلاک31، زنگ دوم، طبقه اول

آموزش دکوپاژ

۲۴ دی
access_time ۱۲:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ق.ظ location_on تهران، زعفرانیه، خیابان امیری ثوری، پلاک31، زنگ دوم، طبقه اول

آموزش استاکو

۰۱ بهمن
access_time ۱۲:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ق.ظ location_on تهران، زعفرانیه، خیابان امیری ثوری، پلاک31، زنگ دوم، طبقه اول

آموزش نقاشی سرعتی

۰۳ بهمن
access_time ۱۲:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ق.ظ location_on تهران، زعفرانیه، خیابان امیری ثوری، پلاک31، زنگ دوم، طبقه اول

آموزش پایه ظروف مونت کارلو

۰۱ بهمن
access_time ۱۲:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ق.ظ location_on تهران، زعفرانیه، خیابان امیری ثوری، پلاک31، زنگ دوم، طبقه اول

آموزش آینه دکوراتیو

۰۷ بهمن
access_time ۳:۰۰ ب.ظ - ۱۰:۰۰ ق.ظ location_on تهران، زعفرانیه، خیابان امیری ثوری، پلاک31، زنگ دوم، طبقه اول

آموزش مرمر و تکنیک سنگ های رئال

۰۳ بهمن
access_time ۹:۰۰ ق.ظ - ۱:۰۰ ب.ظ location_on تهران، زعفرانیه، خیابان امیری ثوری، پلاک31، زنگ دوم، طبقه اول

آموزش فرنز

۱۱ بهمن
access_time ۲:۰۰ ب.ظ - ۱۰:۰۰ ق.ظ location_on تهران، زعفرانیه، خیابان امیری ثوری، پلاک31، زنگ دوم، طبقه اول

آموزش نقاشی دکوراتیو